Mgr. Karel Ksandr - publikační činnost

  2009
  Ksandr, Karel: Josef Zítek – architekt, pedagog a památkář, Praha, Národní divadlo, edice: Archiv, svazek 1., 2009, ISBN 978-80-7258-988-3
  2008
  Ksandr, Karel (Dagmar Černoušková, Josef Janeček, Pavel Zahradník): Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981 – 1985, In: Průzkumy památek, 2008, ročník: 15, číslo: 1/2008, str: 89-126, ISBN
  2004
  Ksandr, Karel (Benešová Marie): Vrcholná realizace Josefa Hlávky – areál Řecko – pravoslavné církve v Černovcích na Bukovině ( dříve Rakousko-Uhersko, dnes Ukrajina), In: Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace – konference 2004, Praha, ČVUT v Praze, 2004, str. 52 - 63, ISBN: 80 – 0103082 – X
  Ksandr, Karel (Hirš Jiří, Bajer Miroslav, Kala Jiří): Restoring the greenhouse at Lednice chateau, In: Structural analysis of haystorical Constructions – Possibilities od Numerical and Experimental Techniques, London, A.A.BALKEMA PUBLISHERS, 2004, díl : 2, str. 1367 - 1374, ISBN 04 1536 -3799
  Ksandr, Karel (Hirš Jiří, Bajer Miroslav, Kala Jiří): Zámecký skleník v Lednici, IN: Architekt, ročník 50 (6. ročník měsíčníku), č. 9, rok 2004, str. 73, ISSN: 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: Autorská práva - Jak vámi zvolená forma vyjadřuje „identitu“ realizace restaurování zámeckého skleníku v Lednici, In: Architekt - nezávislý měsíčník architektů, ročník 50 (6 ročník měsíčníku), č. 9, rok 2004, str. 45, ISSN: 0862 - 7010
  Ksandr, Karel (Hirš Jiří, Bajer Miroslav, Kala Jiří), Restaurování zámeckého skleníku v Lednici, In: Zpravodaj STOP – časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, svazek: 6, č. 3, rok 2004, str. 3 - 20, ISSN: 1212 - 4168
  Ksandr, Karel: Editorial – SÚRPMO, In: Zprávy památkové péče, roč.: 64, č.6, rok 2004, str. 489, ISSN: 1210 - 5538
  Ksandr, Karel ( spolu s Zahradník, Pavel) Dějiny a konstrukce palmového skleníku Liechtensteinského zámku v Lednici, In: Zprávy památkové péče, roč. 64, č. 3, rok: 2004, str. 197 - 204, ISSN: 1210 - 5538
  2002
  Ksandr, Karel: Výsledek stavebně - historického průzkumu a koncepce památkové obnovy současné stavby zámeckého skleníku v Lednici, In: Lednice na Moravě - Zámecký palmový skleník, Státní památkový ústav v Brně, Brno 2002, s. 64 - 85, ISBN 80 - 85032 - 90 - 2
  Ksandr, Karel: Rudolfinum jak ho neznáme. Rudolfinum Revue,II. 2002, č. 3, s. 1, ISSN 1213 - 6247
  Ksandr, Karel: Pohnuté osudy rudolfinské dvorany. Rudolfinum Revue, II. 2002, č. 2, s. 1, ISSN 1213 - 6247
  Ksandr, Karel: Müllerova vila. In: Kniha o Praze 6, Milpo, Praha 2002, s. 48-49, ISBN 80 - 86098 - 28 -1
  Ksandr, Karel: Loosovy pražské realizace vzniklé za přispění Karla Lhoty. In: Adolf Loos a rekonstrukce Müllerovy vily, J.H.and Archy s.r.o., Praha 2002, s. 34 - 39, IBSN 80 – 903050 – 0 - 8
  Ksandr, Karel: Konstrukční detail - stahovací okno mezi dámským salonem a obytným pokojem – Adolf Loos, Karel Lhota, In: Adolf Loos a rekonstrukce Müllerovy vily, J.H.andArchy s.r.o., Praha 2002, s.50, IBSN 80 – 903050 – 0 -8
  Ksandr, Karel: Význam socialistického realismu v dějinách architektury na příkladu hotelu Internacionál v Praze 6 – Dejvicích. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře: Poválečná totalitní architektura a otázky její památkové ochrany, Státní památkový ústav v Ostravě, Ostrava 2002, s.15 -18, ISBN 80 – 85034 – 27 – 1
  Ksandr, Karel: Sorela v Ostravě – konference k památkové ochraně totalitní architektury. Architekt. 48, 2002, č. 12, s. 58. ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: THE NATIONAL MUSEUM – HISTORIC BUILDING IN PRAGUE IN EUROPEAN CONTEXT, In: sborník referátů z Mezinárodní vědecké konference, Východoslovenské muzeum, Košice 2002, s. 41 - 60, ISBN 80 - 86010 - 43 - 0
  Ksandr, Karel: Erneuerung und Restaurierung des Hauses Müller in Prag, In: Haus Müller in Prag – Begleiter, Muzeum hl. m. Prahy, Praha 2002, s.109 -114, ISBN 80 - 85394 - 41 - 3/3
  Ksandr, Karel: The renovation and restoration of the Müller Villa in Prague, In: The Müller Villa in Prague – Guide, Muzeum hl.m. Prahy, Praha 2002 , s.109 - 114, ISBN 80 - 85394 - 41 - 3/2
  Ksandr, Karel: Obnova a restaurování Müllerovy vily v Praze, in: Müllerova vila v Praze – průvodce, Muzeum hl. m. Prahy, Praha 2002, s.109 - 114, ISBN 80 - 85394-41 - 3/1
  2001
  Ksandr, Karel: Rudolfinum – Dvořákova síň. Rudolfinum Revue, 1, 2001, č.2, s.1, ISSN 1213 - 6247
  Ksandr, Karel: Jedinečné Rudolfinum. Rudolfinum Revue, 1, 2001, č.1, s.1. ISSN 1213 - 6247
  Ksandr, Karel: Zelené fasády 19. - 20. století a jejich památková obnova. In: Sborník STOP. Co s vegetací na památkách? Praha 2001, s. 42 - 45
  Ksandr, Karel: EXPO 58: Zapomeňte – brutální přestavba legendární restaurace. Architekt, 47, 2001, č. 9, s. 74 - 76. ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: Rekonstrukce lázeňského domu Petr – Karlovy Vary. (Revitalizace karlovarského tunelu). Architekt, 47, 2001, č. 4, s. 19 - 23. ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel ( Škranc, Pavel): The National museum – the Architecture and ornamentation of the main building. GALLERY, Praha 2001. ISBN 80 – 86010 – 43 - 0
  Ksandr, Karel (Škranc, Pavel): Národní muzeum – architektury a výzdoba hlavní budovy. GALLERY, Praha 2001. ISBN 80 - 86010 - 42 - 2
  2000
  Ksandr, Karel: Hledisko pracovníka památkové péče k opravám dřevěných konstrukcí synteticko-epoxidovou protézou. Materiály pro stavbu, 2000, č. 3, s. 48
  Ksandr, Karel a kol. Villa Müller.ARGO ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a SÚPP, anglická verze, Praha. ISBN 80 - 7203 - 316 - 6
  Ksandr, Karel a kol. Müllerova vila. ARGO ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a SÚPP, Praha 2000. ISBN 80 - 7203 - 315 - 8
  Ksandr, Karel: Müllerova vila pietně obnovena. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č. 3, s. 24 - 26
  Ksandr, Karel: Doc.PhDr. Marie Benešová, DrSc. - Jubileum, Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 32 - 33 
  Ksandr, Karel: Restaurace EXPO 58. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 16 - 18.
  Ksandr, Karel: Nezákonná restituce části královské obory. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 8 - 10
  Ksandr, Karel (Müllerová,V.): Müllerova vila restaurovaná jako umělecké dílo. Umění a řemesla, 2000, č. 3, s. 14 - 23. ISSN 0139 - 5815/2
  Ksandr,Karel: Gert Walden,“Villa Müller in Prag“. Baumeister, 2000, č. 10, s. 64 - 71
  Ksandr, Karel: Stahovací okno mezi dámským salonem a obytným pokojem v Müllerově vile - konstrukční detail. Architekt, 46, 2000,č. 7, ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: Loosovy pražské realizace vzniklé za přispění Karla Lhoty. Architekt, 46, 2000, č.7, s.34 - 37. ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: Müller´villa. In: sborník mezinárodního sympozia „ICOMOS 2000“, Český národní komitét ICOMOS, Praha 2000, s. 69 - 70.
  1999
  Ksandr, Karel: Úřednická architektura zvítězila - recenze novostavby čp. 322 na Starém Městě v Praze, Architekt, 45, 1999, č. 3, s. 54. ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: Rekonstrukce hotelu Internacionál v Praze 6-Dejvicích, aneb jak lze zachovat památku socialistického realismu. In: Sborník příspěvků Péče o památky moderní architektury. PÜ v Ostravě, 1999, s. 67 - 70. ISBN 80 -85034 – 19 - 0
  Ksandr, Karel: Adolf Loos (spolupráce Karel Lhota) - vila Ing. Dr. Müllera v Praze-obnova a restaurování světové architektonické památky. In: Sborník příspěvků Péče o památky moderní architektury. PÚ v Ostravě, 1999, s. 35 -39. ISBN 80 - 85034 - 19 - 0
  Ksandr, Karel: Rukschcio u nás-návštěva v Müllerové vile, Architekt, 45, 1999, č. 6, s. 50. ISSN 0862 - 7010
  Ksandr, Karel: Looshaus ve Vídni - restaurování moderní památky. Architekt, 45, č. 3, 1999, s.15 - 20. ISSN 0862 - 7010.
  Ksandr, Karel:Müllerova vila v Praze, aneb restaurování architektonické památky, Stavba, 6, 1999, č. 1, s. 12 - 15. ISSN 1210 - 9568
  Ksandr, Karel: Architekt Josef Zítek.the Czech Semper, Studia Hercynia III, Ústav klasické archeologie UK, Praha 1999, s. 77-87. ISSN 1212 - 5865
  1998
  Ksandr, Karel: Výsledky tří soutěží na veřejnou zakázku: Projekt rekonstrukce a restaurování Müllerovy vily v Praze 6 - Střešovice, Stavba, ročník 5, č. 1, strana 15, 1 strana, rok 1998
  Ksandr, Karel: Prosklená věž na Václavském náměstí?,Architekt, ročník XLIV, č. 1-2, strana 6, 3 strany, rok 1998
  Ksandr, Karel: Novostavba versus památková péče?, Architekt, ročník XLIV, č.9, strana 11, 1 strana, rok 1998
  Ksandr, Karel: Josef Hlávka - medailon k 90.výročí úmrtí, Fórum architektury a stavitelství, 7 ročník, č.3, strana 31, 1 strana, rok 1998
  Ksandr, Karel: Pražské památky se železobetonovými konstrukcemi, Sborník referátů ze semináře STOP, strana 28, 7 stran, rok 1998 
  Ksandr, Karel: Budova zemské porodnice, aneb stavba s nejrozšířenějším užitím režného zdiva v Praze, Sborník referátů ze semináře STOP, strana 28, 6 stran, rok 1998
  1997
  Ksandr, Karel: Bydlení pohledem památkáře, Fórum architektury a stavitelství, ročník 6, č. 5-6, strana 14, 1 strana, rok 1997
  Ksandr, Karel: Rekonstrukce hotelu, aneb Proměna rudého Internacionálu na zelený Holliday Inn, Stavba, ročník 4, č. 2, strana 60, 4 strany, rok 1997
  Ksandr, Karel: Od novogotiky k eklektismu: architektonické dílo Josefa Hlávky, Kamenná kniha, sborník k romantickému historismu-novogotice, strana 156, 14 stran, rok 1997
  Ksandr, Karel: Mecenášův první výdělek aneb Účast Josefa Hlávky roku 1854 v první soutěži na stavbu Národního divadla v Praze, Staletá Praha č. 23, strana 17, 6 stran, rok 1997
  Ksandr, Karel: Kolotoč na Letné - unikátní technická památka evropského významu, Staletá Praha č. 23 - sborník, strana 169, stran 12, rok 1997
  1996
  Ksandr, Karel: Architekt Josef Zítek - katalog díla, 152 stran, rok 1996
Ksandr, Karel: Rudolfinum - budova na vltavském nábřeží, strana 19, 15 stran, rok 1996
  1995
  Ksandr, Karel: Rudolfinum- památka evropského významu, Fórum architektury a stavitelství, ročník 4, č.3, strana 36, 5 stran,rok 1995
  Ksandr, Karel: Regenerace Tržnice v Praze – Holešovicích, Fórum architektury a stavitelství, ročník 4, č. 4, strana 35, 2 strany,rok 1995
  Ksandr, Karel: Lužanský zámek, Fórum architektury a stavitelství, ročník 4, č.1, strana 36, 4 strany, rok 1995
  Ksandr, Karel: Letenský zámeček v novém, Fórum architektury a stavitelství, 4.ročník, č.2, strana 45, 3 strany, rok 1995
  Ksandr, Karel: Zemská porodnice v Praze – významné dílo architekta Hlávky, 120 let Zemské porodnice, strana 4, 8 stran, rok 1995
  Ksandr, Karel: Josef Hlávka - český architekt a vídeňský stavitel, Sborník příspěvků ze III.sympozia o Josefu Hlávkovi, strana 108, 15 stran, rok 1995
  Ksandr, Karel: Josef Hlávka - (1831-1908), Architekt, ročník XLI, č.1-2, strana 14, 1 strana, rok 1995
  Ksandr, Karel: Architekt Josef Zítek a pražské Rudolfinum, Katalog výstavy NTM, 10 stran, rok 1995
  1993
  Ksandr, Karel: Praha nadále socialistickým velkoměstem?,Architekt, ročník 0, č. 8, strana10,
1 strana, rok 1993 
  Ksandr, Karel: Máme se stydět za své 19. století?, Zprávy památkové péče, ročník LIII, č 1, strana 36, 1 strana, rok 1993
  1990
  Ksandr, Karel: Část pozůstalosti Josefa Hlávky uložená v pražském Národním technickém muzeu, Acta polytechnica, ročník 2,č.4/VI, strana 35, 2 strany, rok 1990.
  1989
  Ksandr, Karel: Architekt, pedagog, památkář- medailon Josefa Zítka, Československý architekt, ročník 1, č.18, strana 10, 1 strana, rok 1989.
  Ksandr, Karel: Před rekonstrukcí Rudolfina, Československý architekt, ročník 1,č.12, strana 10, 1 strana, rok 1989.
  1988
  Ksandr, Karel: Diskusní příspěvek ze semináře o Staroměstské radnici,22.3.1988,Umění, ročník XXXVI, č.6, strana 485,2 strany