Aktivity

Podpora v době krize pro učitele a rodiče od Národního technického muzea

Národní technické muzeum pořádá velké množství programů pro školy a spolupracuje s mnoha aktivními učiteli. V současné nelehké situaci, která je pro pedagogy, děti i rodiče velmi náročná, chceme být nápomocni a postupně v NTM upravujeme a zpřístupňujeme vybrané edukační materiály. Tematicky vycházíme z obsahu oblíbených edukačních programů NTM. Připravené materiály jsou uzpůsobeny pro práci z domova, práce s nimi je možná přímo na počítači, není třeba je tisknout. Obsahují také různé aktivity, které je možné zkoušet za pomoci doma běžně dostupných materiálů. Pedagogové tak mají možnost zastal žákům pracovní listy vhodné k doplnění učiva nebo vyzkoušení různých experimentů. Vyplněný list žák pouze uloží a zašle zpět.

První z řady takto zpracovaných materiálů se zabývá tématem „Papír“. Žáci se seznámí s historií jednoho z nejpoužívanějších materiálů, vyzkoušet si mohou také skládání origami. Některé úkoly mohou zaujmout i rodiče nebo sourozence. Pro vyplnění na počítači je třeba si pracovní list stáhnout a uložit.

 


 

Národní technické muzeum není jen institucí výstavní. Kromě stálých expozic a příležitostných výstav plní v oblasti dějin věd a techniky úkoly badatelské, popularizační a zábavné. Působí zde oddělení pro dějiny techniky, které provádí aktivní výzkum, jehož výsledky přináší v podobě publikací. Pořádá semináře a konference, z nichž některé mají mevyzinárodní charakter.

 

Také popularizace techniky se odehrává buď formou přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek expozic, ale také pořádáním tvůrčích dílen z různých technických oborů a praktických předvádění, jak a na jakém principu různé stroje a zařízení fungují. Toto poslání naplňuje především muzejní pedagogika.

Při potížích s rezervací nebo doplňujích dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 220 399 230 (Jiří Čermák)